Sådan finder du Hotel Lisboa

Sådan finder du Hotel Lisboa

Hotel Lisboa ligger i det sydlige Frederikshavn. Uanset om du kommer sydfra eller nordfra, er det nemmest at dreje indad Søndergade fra Europavej. Du finder Hotel Lisboa lige efter Shell.